Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поствени по задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно закона за здравето

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен адрес, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес), които към 4 април 2021г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

  Заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №1 към Решение №2159-НС/02.03.2021г. на ЦИК) се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник в периода от 24.03.2021г. до 31.03.2021г. (три дни преди изборния ден) включително.

   Заявлението (Приложение №1) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено:

  •  от упълномощено лице чрез пълномощно в свободен текст; 
  •  по пощата;  
  •  по факс: 0723/66635; 
  • на електронната поща на община Ботевград obshtina@botevgrad.org, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

   Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от кмета на общината/кметството/кметския наместник въз основа на проверка в съответната регионална здравна инспекция или Националната информационна система за борба с COVID-19.

   Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува при постъпване на не по-малко от 10 (десет) заявления (Приложение №1) от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

1 коментар на “Гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поствени по задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно закона за здравето

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *