Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор за длъжността „Инспектор” към Дирекция „Местни данъци и такси“

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността „Инспектор”:

1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър”. 

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква.

3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента, комуникативна компетентност, професионална компетентност и аналитична компетентност.

4. Дигитална компетентност: знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание и дигитална комуникация.

5. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

–  предимство е професионален опит в направлението;

–  компютърни умения – добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

–  предпочитана област на висшето образование стопански или правни науки; 

– да познава нормативната уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, Закон за администрацията, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за задълженията и договорите, Закон за счетоводството, Търговски закон, Административно процесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, и други, касаещи пряката му работа.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  12.03.2021г. до 31.03.2021г. включително

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград             

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *