250 хил.лв ще отпуснат съветниците в Ботевград за изграждане на допълнително Ковид отделение

Предвид създалата се епидемична обстановка и нарастващият брой на заболелите от COVID – 19, възниква необходимостта от повече специално оборудвани помещения към „МБАЛ – Ботевград.

В тази връзка кметът на Община Ботевград – Иван Гавалюгов е внесъл Докладна записка за осигуряване на финансови средства за ремонт на помещение в МБАЛ – Ботевград за COVID отделение, което да бъде позиционирано в отделението по патологична бременност.

По този повод е необходимо извършване на финансови операции в общинския бюджет, касаещи у величение в приходна част за местна дейност в „Приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ – 250 000лв. и увеличение разходна част за местна дейност „Многопрофилни болници за активно лечение“ в параграф „Текущ ремонт“ -250 000лв. Средствата, копито ще бъдат осигурени от извършената промяна да се използват за „Ремонт на помещения в МБАЛ – Ботевград за COVID отделение“, предлага вносителят на Докладната записка.

Да припомним, че в момента Ковид болни от община Ботевград се лекуват в Очно и вътрешно отделение – общо 46 легла. С разкриването на допълнително Ковид отделение ще бъдат разкрити още 23 легла. То ще бъде завършено в рамките на един месец, като съществуващото в момента Ковид отделение ще продължи да функционира, в зависимост от броя на лекуваните пациенти, заяви зам.кметът Борис Борисов. При намаляване на заболяваемостта останалите две отделения ще бъдат закрити и ще остане новото Ковид отделение, което предстои да бъде изградено. То ще остане като такова и за в бъдеще.

Промените в общинския съвет ще бъдат направени, след одобрение и гласуване от Общински съвет-Ботевград. Заседанието ще се състои на 25 март 2021г. от 17.00ч.

1 thought on “250 хил.лв ще отпуснат съветниците в Ботевград за изграждане на допълнително Ковид отделение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *