Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград обявява подбор за свободно работно място на длъжност „Психолог“

Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград обявява подбор за свободно работно място на длъжност „Психолог” към Агенция по заетостта с място на работа Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград, Отдел „Посреднически услуги“.

Минимални изисквания:

– образование – професионален бакалавър

– работа с компютър (Microsoft office) много добро ниво

Допълнителни умения и квалификации:

– професионален опит – минимум 1 година;

– знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – Дирекция „Регионална служба по заетостта“ и Дирекция „Бюро по труда“, Закон за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;

– умения за познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересованите страни; обективност на преценката.

Основна месечна заплата за длъжността – 950 лв.

Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в подбор – по образец;

– ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигурителен стаж);

– декларация по образец (образец 1 и образец 2);

– автобиография (CV) – европейски формат.

Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.

Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 7.

2 коментара на “Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград обявява подбор за свободно работно място на длъжност „Психолог“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *