Публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград

В изпълнение разпоредбите на чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, НАСРОЧВАМ НА 10.09.2021 ГОДИНА /ПЕТЪК/ ОТ 17.00 ЧАСА в зала „Ботевград”, находяща се в сградата на община Ботевград, публично обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг през 2020 година.

Материсиите за публичното обсъждане са на разположение от 02.09.2021г. на официалната интернет страницата на община БотевграД.

Обсъждането ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки , свързани с пандемията от COVID 19.

ИЛИН ЧЕРНЯШКИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.