Разширяват детската градина в Литаково

Oбщински съвет-Ботевград предстои да даде съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 60 хиляди лева, с включен ДДС за обект: „Изграждане на нова сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ -1, кв. 78 с. Литаково, общ. Ботевград“ .

Отпускането на средствата е във връзка с участие на Община Ботевград по програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища на Министерство на образованието и науката, на Община Ботевград е одобрен проект за новата сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в Литаково,с общ бюджет 284 960 лв., включващ изпълнение на СМР в размер на 212 800лв.

Изготвен е инвестиционен проект въз основа на който е определена строителна стойност за изпълнение на строежа в размер на 272 800лв.

60-те хиляди лева, които предстои да бъдат отпуснати ще покрият разликата в сумите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.