Обявена е обществена поръчка за доставка на медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Ботевград

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на консумативи, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложение. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции:

  • Доставка на общ медицински консуматив – Игли и системи с прогнозна стойност (без ДДС) от 36 750,62 лв.
  • Доставка на общ медицински консуматив – ЛПС и хирургични консумативи с прогнозна стойност (без ДДС) от 59 671,04 лв
  • Доставка на общ медицински консуматив – Консумативи с прогнозна стойност (без ДДС) от 8 608,91 лв

Изпълнението на всички доставки ще се осъществява след предварителна заявка от страна на възложителя според нуждите му. В този смисъл посочените в техническите спецификации и ценовите предложения количества стоки са прогнозни за срок от 12 месеца.

Общатъа прогнозна стойност (без ДДС) на поръчката е 105 030,57 лв. Крайния срок за подаване на оферти е 23 ноември 2022 г.

Повече информация за обществената поръчка, както и цялата документация, може да намерите ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *