Зелена площ или паркинг? Кметът с коментар за предложенията относно проекта за благоустрояване на района около ул.“Гурко“ и бул.“България“

На 01.02.2022 г. в Деловодството на Община Ботевград беше внесена гражданска подписка по повод представения от Община Ботевград на обществено обсъждане на 18.01.2022 г. идеен проект за основен ремонт на ул. „Генерал Гурко“, тротоарна настилка по бул. „България“ и благоустрояване в кв. 76 и кв. 77. с предмет предложеното почти цялостно преоформяне на озеленената площ (градинката) в западната част на кв. 77, заедно с Придружително писмо (вх. № 9400-217/01.02.22 г.) до кмета на Община Ботевград, в което се излагат конкретните възражения на гражданите към посочената част от проекта.

В писмото се представят възражения и препоръки към проекта, свързани основно с предвижданата интервенция в градинката в западната част на кв. 77.  

Подписката, заедно с Придружителното писмо, е внесена в посочения от Община Ботевград 14-дневен срок за изразяване на мнения, препоръки и становища на гражданите.

Подписката е проведена сред граждани, живеещи в кв. 77, бул. „България“ 16, като има за предмет предложеното почти цялостно преоформяне на озеленената площ (градинката) в западната част на кв. 77.

Основното несъгласие на гражданите е свързано с идеята за изграждане на паркинг върху съществуваща в момента зелена площ в западната част на градинката.

Няма налично описание.

По този проблем в писмото е записано следното: „Безспорна е идентифицираната от Община Ботевград нужда в квартала от допълнително места за паркиране и живущите на адрес бул. „България“ 16 са съгласни с адресирането ѝ в идейния проект. Резервите спрямо посоченото предложение обаче са свързани с отнемането на около 1/3 от площта на градинката, което ще наложи премахването на около 12 големи дървета и в крайна сметка няма да разреши по устойчив, траен и ефективен начин проблемите с паркирането. Според тях размерът на градинката и разположената в нея дървесна растителност трябва да бъдат запазени, затова би било поподходящо да се потърсят алтернативни решения за недостига на паркоместа като например да се използва част от пространството до жилищната сграда на бул. „България“ 16 от страната на ул. „Генерал Гурко“.“

По този въпрос кмета Иван Гавалюгов каза, че блоковете, намиращи се на бул. „България“ 16 и бул. „България“ 13 нямат обособено нито едно паркомясто, за това живеещите там паркират автомобилите си на неподходящи места. За това ще се наложи да се изградят нови места за паркиране, които ще са за сметка на зелената площ.

„Ще разгледаме и коментираме желанието на част от живеещите в тази кооперация… ние ще се опитаме в максимална степен и балансирано да осигурим възможно най-оптимален брой паркоместа, запазвайки и развивайки зелената система“, заяви кмета Гавалюгов.

Също така поясни, че са постъпили и предложения от живеещи в съседни блокове, които са противоположни на поставените с подписката искания. Живеещи в блоковете на „България“ 14, 12 и 10 са предложили да се намали тревната площ край блоковета с цел увеличаване на възможностите за паркиране.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *