Избраха изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Правец

След проведена обществена поръчка бе избран изпълнител за сметоизвозването на битови отпадъци в община Правец. Предмет на обществената поръчка е сметосъбиране и сметоизвозване на територията на населените места: гр.Правец; с.Разлив;

с.Правешка Лакавица; с.Калугерово; с.Своде; с.Осиковска Лакавица; с.Осиковица;

с.Джурово; с.Равнище; с.Видраре; с.Манаселска река.

Избрана е единствената фирма подала документи за участие – СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ ЕООД, град Правец. Тя е предложила прогнозна цена от 215 965,00 лева без ДДС.

Услугите предмет на настоящата поръчка трябва да включват:

– събиране на битовите отпадъци от населените места на територията на Община Правец и транспортирането им до депо за твърди битови отпадъци за третиране – РДНО гр.Ботевград, по утвърден график от възложителя;

– осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери и кофи, съгласно условията на възложителя и предложението на участника;

– подмяна, поддръжка в изправност /без нарушена цялост, с капак,с функциониращ спирачен механизъм/ и разполагане на нови съдове за битови отпадъци по заявка от Възложителя на точките за събиране на отпадъци;

– измиване и дезинфекция на съдовете за смет и машините за сметоизвозване 2 пъти годишно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *