Община Ботевград обяви обществена поръчка за доставка на течни горива за нуждите на Община Ботевград и ОП БКС

Община Ботевград обяви на 2 февруари 2022г обществена поръчка за доставка на течни горива за нуждите на Община Ботевград и ОП БКС.

Прогнознта стойност на поръчката (без ДДС) e 370 хил.лв.

Обществената поръчка за доставка на течни горива за МПС е в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград”
Дизелово гориво Б6 – 4 000 л.
Автомобилен бензин А95Н – 5 000 л.
Пропан-бутан – 7 000 л.

Обособена позиция № 2: „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „БКС”
Дизелово гориво Б6 – 160 000 л.
Автомобилен бензин А95Н – 4 150 л.
Пропан-бутан – 5 300 л.
В обявенатата поръчка е обявено, че Възложителят не е задължен да заяви и закупи прогнозните количества в пълен обем.
Количеството на потребяваното гориво по всяка от обособените позиции е според необходимостите на възложителя, до изчерпване на максималния предвиден финансов ресурс.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 14 фев 2022 (понеделник), 23:59ч.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *