Общината ще премести принудително и разглоби излезлите от употреба автомобили, паркирани върху общинска собственост

През миналата година Община Ботевград предприе действия за премахване на изоставените и излезли от употреба автомобили, разположени върху площи, които са общинска собственост. За целта върху въпросните моторни превозни средства са поставени стикери-предписания, с които се уведомяват техните собственици.

Дo  собствениците на следните моторни превозни средства: 

Предписание №1/11.11.2021 г.                                                                                             

МПС-„Сузуки “, с рег.№СО3960АТ  – паркирано на ул.“ Д-р. Адриан Атанасов“  гр. Ботевград

Предписание № 8/11.11.2021 г.                                                                                                         

МПС-„Фиат улисе“, цвят сив, без рег.табели – паркирано в ж.к.“ Васил Левски “ 43 гр. Ботевград

Предписание №11 МПС-„Ауди А6 “, с рег.№ СО9170АХ – паркирано В ж.к.“ Васил Левски“  гр. Ботевград

Предписание №18/13.11.2021 г.                                                                                                                 

МПС-„Фиат идеа“,цвят син, без рег.табели – паркирано в ж.к.“ Васил Левски“ бл.28  гр. Ботевград

Предписание №39/01.02.2021 г.                                                                                          МПС-„Ауди“, цвят черен, без рег.табели – паркирано на бул.“Трети март“ №1 гр. Ботевград

Предписание №45/14.11.21 г.                                                                                        МПС- „БМВ 7“,цвят сив, без рег.табели – паркирано на ул.“Стефан  Стамболов“ гр. Ботевград

Предписание №46 МПС-„Фолксваген голф “, без рег.табели – паркирано на ул.“Стефан Стамболов“  гр.Ботевград

Предписание №54 МПС-„Сузуки “, без рег.табели – паркирано на ул.“ Стефан Стамболов“  гр. Ботевград

         На основание  чл. 46, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Ботевград, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от собственото Ви  ИУМПС  /излязло от употреба МПС/ място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно чл. 46, ал. 4 от Наредбата, преместването на ИУМПС на друго място, общинска собственост, не спира  изпълнението на предписанието по чл. 46, ал. 3.  

На осн. чл. 46, ал. 5 от Наредбата, при неспазване на посочения 14-дневен срок, посочените по-горе ИУМПС ще бъдат принудително преместени с техническо  средство  на  общинската площадка за временно съхранение на излезли от употреба МПС, намираща се в двора на ОП „БКС“  в гр. Ботевград,. Сумата за възстановяване на разходите, направени по преместването на ИУМПС и за отговорното му пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на площадката за временно съхранение е 3 /три/ месеца, след което ИУМПС ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор, с който община Ботевград има сключен договор.

        Предписанието  е  залепено  на  ИУМПС,  така също  е поставено на таблото за обявления на партера в сградата на общинската администрация и е публикувано на интернет страницата на община Ботевград на 16.02.2022 г.

6 thoughts on “Общината ще премести принудително и разглоби излезлите от употреба автомобили, паркирани върху общинска собственост

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *