Информация за социално- икономическото развитие на с.Трудовец през 2021г

Всички дейности в приетата инвестиционна програма за с.Трудовец, реализирана от Общински съвет Ботевград за 2021 г., са изпълнени. Това посочва кметът на селото Еленко Иванов в информацията за социално-икономическото развитие на с.Трудовец за 2021 г. Тя предстои да бъде одобрена и гласувана от Общински съвет-Ботевград на 24 февруари. Ето какво включва изпълнението на инвестиционната програма:

 1. Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Дунав” (от о.т. 26 до
 2. о.т. 27)- 177м. (1062 m2).
 • Подмяна водопровод и преасфалтиране на ул. „Любен Каравелов” (от о.т 156 до о.т 201) – 298 м. (1788 m2).
 • Преасфалтиране на ул. „Драган Черния” (от о.т 73 до о.т 83) – 211 м. (1266 m2), след цялостна подмяна на водопровод през 2020г.
 • Асфалтиране и полагане на пътни ивици на ул. „Огоста” (от о.т 13 до о.т 277) – 214 м. (856 m2), след цялостна подмяна на водопровод и канал през 2020г.
 • Цялостна подмяна на отоплителната инсталация на ОУ „Любен Каравелов“ е. Трудовец.
 • Подпорна стена на ул. Христо Ботев (10м.), на река Касица.
 • Канализация ул. Бистрица – (от о.т 158 до о.т 163) – 188 м.
 • Изкърпване на компроментиране участъци от пътната настилка по ул. Цар Симеон – 560 m2.
 • Изграждане на две повдигнати пешеходни пътеки и два спящи полицай на ул. Цар Освободител.

Почистване, култивиране и контрол по спиране изхвърлянето на строителни отпадъци на площадката в близост до завод Горна Баня.

Какви други дейности са извършени в с.Трудовец:

I. Безопасност на движението

 1. Извършен е монтаж на пътни знаци – стопове, „внимание деца“ на възлови кръстовища на територията на с. Трудовец.
 2. Опреснява се маркировката на пешеходните пътеки.
  II. Околна среда
 3. Успешно се поддържа парк „Ракитин“: алеи, почистване на храсти и дървета, поддържане на местата за отдих – спортни и детски площадки.
 4. Със съдействието на Министерството на отбраната бе обновено пространството около Паметника на загиналите във войните – подновена настилка, изградени цветарници, поставени пилони за знамена.
 5. Със съдействието на БКС, Ученическото самоуправление към ОУ „Л. Каравелов“, и служители към кметството, се създадоха цветни алеи, които подобриха интериора в Трудовец.
 6. С участието на гражданите се почистват тротоарите на ул. „Цар Освободител“, а Кметството поддържа маркировката на бордюрите.
 7. Доброволци участват в създаването на тематични украси.
 8. Почистват се нерегламентирани сметища по коритата на река „Касица” и река „Калница“.
 9. Раздадоха се 115 кофи за смет.
 10. Редовно се поддържа Гробищния парк: алеите и тревните площи се поддържат ежеседмично; подобри се обстановката в ритуалната зала; обновиха се входните порти и се поставиха табла за известяване на помени.
  III. Дейности във в.з. Лозята
 11. Изгражда се газопреносна линия – Към края на 2021г. има издадено разрешение за строеж
 12. Изградено е улично осветление на ул. Лагера (главен път). Продължава поетапно поставяне на нови лампи на нужните места.
 13. Почистват се сметища, кастрят се дървета, косят се пътни банкети.
  IV. Нерешен проблем
  Това са бездомните кучета, които скитат из селото. Има сигнали, че от други населени места се изхвърлят на територията на Трудовец.
  Дейности по направления

  II. Екология и чистота

  • Постоянството при постигане на целите в това отношение започва да дава първи скромни резултати: до известна степен се забелязва самоконтрол сред жителите на Трудовец; все повече доброволци се включват в поддържането на квартални обекти; изказва се възмущение спрямо нарушителите; все повече домакинства поддържат цветен кът пред имота си.
  • Въпреки създадените условия, недобросъвестни жители продължават да изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места. Почистени са няколко такива и стриктно се следи да не се възобновят.
  • Парк „Ракитин“ се превръща в любимо място за отдих през лятото. Разнообразните дървесни видове се поддържат, като редовно се почистват сухите клони. Има поставени къщички за птици, които ще се умножат с помощта на ОУ „Л. Каравелов“. Тревните площи, както и пешеходните алеи редовно се поддържат. Възстановяват се увредени пейки, както се и добавят нови.
  • В Трудовец има няколко квартални зелени площи, които Кметството редовно поддържа. Косят се площите в местностите „Триъгълника“, „Торището“, „Недковец“, „Петлите“, Поляната на ул. „Никола Иванов“,„Поп Нако“, „Кръста“, пространството на входа на Трудовец при завод „Грамер“, ДГ „Здравец“, Пенсионерски клуб, Гробищен парк.
  • Възстановени бяха парапетите на няколко моста и бяха поставени цветни елементи.
  • През село Трудовец минават 5 реки: Черниш, Касица, Бистрица, Калница, Иования. „Кметството полага усилия за почистване на коритата от храсти треви и боклуци, но не е по силите ни да постигнем желания резултат. В това отношение се нуждаем от помощ“, казва в докладанта кметът на селото.
  • Раздадени са 115 бр. кофи за смет тип пластмасови. Подменени бяха всички компрометирани контейнери, както и бяха доставени нови.
  • Снегопочистването на селото е на добро ниво. Улиците не се опесъчават, с изключение на ул. Цар Симеон I и ул. Цар Освободител.
  III. Социална политика
  Продължава привилегията пенсионерите да ползват карти за безплатно пътуване с обществения транспорт. Продължава раздаването на топла храна, от която се възползват 15 човека.
  Ежемесечно бенифициентите на социално подпомагане се обслужват от социален работник на място в кметството.
  Хранителни пакети бяха раздадени от БЧК и община Ботевград.
  IV. Култура
  Дейностите се организират в партньорство между Кметство, Читалище, Училище и ДГ и са насочени към съхраняване на българските традиции, както и честване на бележити дати, празнични концерти. Някои от дейностите са:
  • Фолклорен фестивал „Златни Нишки“
  • Активна библиотечна дейност
  • Традиции и чествания
 • Топене на пръстени;
 • Тържествено отбелязване на Трети Март
 • Празник на „Кръста“ – древното землище на Трудовец
 • Освобождението на Трудовец
 • Годишнини от рождението на видни личности – Никола Ракитин, Георги Попиванов, Любен Каравелов.
  V. Образование

  В ДГ „Здравец“ се обучават 90 деца. Детската градина е изцяло ремонтирана, като остават да се реализират подмяна на ограда и ремонт на дворното пространство.
  В ОУ „Любен Каравелов“ се обучават 156 ученика. Материалната база е ключ за добро образование. Училището разполага със:
 1. Ремонтирани и оборудвани със съвременна учебна техника 4 класни стаи, 7 кабинета по предмети в прогимназиален етап, 3 кабинета за деца със СОП; /два Touch Screen Монитори, две интерактивни дъски, 6 мултимедийни системи/;
 2. Физкултурен салон и площадки на открито за различни видове спорт;
 3. Актова зала с 300 места;
 4. Ученически стол за хранене;
 5. Библиотека;
 6. Индивидуални шкафчета за учениците;
 7. Ремонтирани санитарни възли;
 8. Приветливи коридори и фоайета – озеленени и украсени с художествени творби на учениците;
 9. Условия за класни стаи на открито;
 10. Медицински кабинет;
 11. Осигурен е достъп на лица в неравностойно положение;
 12. Създадена е музейна сбирка „Образователното дело в Трудовец“.
  Отоплителната инсталация на училището е изцяло подменена със средства, осигурени от Община Ботевград.
  Учебната дейност в училището е пълноценна. Създават се групи за допълнителна работа по проекти на МОН, успешни са участията в състезания и конкурси. Традиционно на НВО по математика и БЕЛ, седмокласници показват успех над средния за общината, а през учебната 2020/2021 г и над средния за областта и страната.
  Очертана е тенденция за увеличаване броя на учениците:
  I Брой ученици в ОУ „Любен Каравелов“

VI. Здравеопазване
На територията на селото има здравна служба и два работещи зъболекарски кабинета.
VII. Икономика и Бизнес
На територията на с. Трудовец има осигурени всички необходими комуникации и условия за развитие на бизнес, благодарение на което има интерес за производствени и складови имоти, което допълнително спомага за развитието на селото. Към момента успешно развиват своята дейност следните компании като:
• Завод „Грамер“ АД е с над 600 служителя
• Завод „Горна Баня“ АД е с над 50 служителя
• Иновативна компания „Григоров Мехатроникс ЕООД“
• Фирма „Белин“ ЕООД – производство на детски играчки
• Иновативна компания „RECOMBLACKSMITH“
Земеделската земя е изцяло обработваема и няма пустеещи земи благодарение на „Земеделска кооперация“ Трудовец, ЗП „Тони Маринов“, „АДИ-МИ-2003“ ООД с. Трудовец, „ТИ ЕМ 2014“ ЕООД с. Трудовец, ЗП „Дарин Томовски“
VIII. Спорт и физическа дейност
• Създадени са условия за активно спортуване на младите хора. ФК „Ракитин“ в момента има мъжки отбор с 27-ма картотекирани състезатели. През сезон 2020/2021 отборът завърши на второ място в А ОФГ Изток.
• Създаден е детски футболен отбор „Юноши Младша Възраст“, и се състезава в първенството на БФС и две групи деца след 2012 г. и след 2015 г. Общият брой деца е 55.
• Регистриран боксов клуб и се провежда тренировки в нова оборудвана зала.
• Футболният терен се поддържа в перфектно състояние, отворен е за свободен достъп за жителите на с. Трудовец.
• Футболното игрище с изкуствена настилка е най-посещавана от младежите, използва се и от ОУ „Л. Каравелов“ за провеждане на час по физическо възпитание. С дарители са осигурени материали за обновяването му – ново осветление, ограда, мрежи и предстои в подходящо време да се реализира.
• По проект ПУДОС двора на ОУ “Л. Кравелов” беше осветен с лед осветеление, бяха подменение изцяло баскетболните кошове, волейболни мрежи и топки за учениците.
Кметството, съвместно с ОУ „Любен Каравелов“, търси финансиране за подновяване настилката на волейболното и баскетболното игрище в двора на училището.

1 thought on “Информация за социално- икономическото развитие на с.Трудовец през 2021г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *