80 330 лв приходи реализира ОП Балкан за изминалата 2021г

Това става ясно от информацията за дейността на общинското предприятие, която предстои да бъде разгледана и гласувана от Общински съвет-Ботевград на 24 февруари.

Да припомним, че бщинско предприятие „Балкан“-град Ботевград е създадено с решение №69/21.03.2014 на Общински съвет-Ботевград.


Като второстепенен разпоредител с бюджетни средства в структурата на Община Ботевград,общинското предприятие е специализирано звено за изпълнение на местни дейности и услуги .финансирани от общинския бюджет.

За финансовата 2021 г. утвърденият бюджет на ОП „Балкан“ е 564 640 лв като изпълнението е 669 592лв. Извършена е актуализация на бюджета със 104 952 лв. Реализираните собствените приходи за 2021 г. са 80 330 лв. Най-много приходи са реализирани от билети за вход в зала „Срена Ботевград“-22 682 лв,следват приходите от билети за открит басейн -21 851лв, приходи от закрит плувен басейн – 18 455 лв, 11 333 лв от тенис кортовете.


В ОП“Балкан“ числеността на персонала за 2021 г. зает по трудови правоотношения е 19 души и допълнително са заети на граждански договори 6 души. Изразходваните средства за възнаграждения на персонала по трудови договори са 226 845 лв и по граждански договори 46 509 лв.Осигуровки платени към НАП от работодател – 45 632лв.

През 2021 г., ОП“Балкан“ продължи да изпълнява основната си задача, да стопанисва и поддържа спортната инфраструктура на Ботевград и помага организационно на спортните клубове на територията на Община Ботевград. През 2021 г., обявената пандемията от ковид-19 продължи силно да ограничава функциите на спортните дейности в Община Ботевград.Достъпът на публика в залите и стадионите, беше забранен от властите до месец октомври .В голяма част от 2021 г спортните обекти бяха забранени за ползване от възрастни и деца.
Тези мерки наложени от властите , за борба с ковид-19 силно рефлектират върху приходната част на ОП „Балкан“, се посочва в Докалдната записка.

Най-голямото събитие през 2021 г,което ОП“Балкан“ съвместно с БК“Балкан“ и БФБ прие и организира бяха квалификации ЗА Световно първенство по баскетбол през ноември 2021 и ФИБА КЪП през март 2021г . Ботевград посрещна осем отбора, които останаха много доволни от условията,които като домакини им предостави ОП Балкан.
Планирани за 2021 г бяха турнири по бокс, тенис на корт, акробатика, баскетбол ,таекуон-до ,които за съжаление не можаха да бъдат реализирани.

Състоянието на спортната база към 31.12.2021г е:

Стадион „Христо Ботев“
Теренът е в лошо състояние, трибуните също.Наложително е изграждане на поливна система със собствен водоизточник.
Съблекалните на стадиона след ремонта са в добро състояние.
Извършен е ремонт на лекоатлетическата писта на стадиона и
ремонт на една от големите съблекални, която е предоставена за ползване на клубовете по лека атлетика.

Помощен терен
Съблекалните са в добро състояние,но с оглед новият терен и натовареността са недостатъчни .
оставено е осветление на терена, за да може тренировките да се правят и в тъмната част от деня.
Изградено е игрище с изкуствена трева отговаряща на изискванията на ФИФА и УЕФА.

залаАрена Ботевград“ – към момента тя е в добро състояние. Изградената система за достъп вече функционира. Необходимо е проектирането и изграждането на две малки зали във голямото фоайе на Арена Ботевград с оглед нарастващото търсене!

СТК „Балкан“
Ледена пързалка– Планирано е лятото, когато обекта не работи ,да се направи освежаване в помещението, ако има нужния бюджет .
Зала за таекуон-до – залата функционира нормално.
Зала за акробатика, която функционира нормално.Трябва да се помисли за изграждане на съблекални за трениращите таекуон-до и акробатика.

УСТЦ „Васил Левски“
Закрит плувен басейн – работи и функционира нормално.
Нуждае се от цялостен ремонт на коритото – който да включва облицовка.Котелът, който подгрява водата дава множество проблеми.

Зала за таекуон-до и борба
През 2021 закупихме ново татами за залата.Организацията на работния процес на клубовете,изисква направата на още една съблекалня.
Открит плувен басейн
6Коритото на басейна е силно компрометирано и дава загуби на вода.
Помпите, които обслужват басейна ,при всеки дъжд са под вода ,тъй като тръбите ,които отводняват са с обратен наклон.
3ала „Георги Христов“ е в добро състояние ,след скорошните ремонти, които и бяха направени.
8.Тенис – кортове – този обект е в много лошо състояние.Настилката почти липсва ,а на места кортовете са се напукали.Планиран е ремонт през 2022г.

В информацията директорът на ОП Балкан Михаил Михайлов посочва, че предприятието няма неизплатени задължения към персонала и към НАП. Има текущи задължения към фирми доставчици, които предприятието обслужва. Има неизплатени задължения към Балкангаз 2000 за 2021г в размер на 67000 лв, които ще изплаща в 2022г.

Разходиte за издръжка на ОП БАЛКАН за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. са:

Зала „Арена Ботевград“ – 15 87 лв (материали и препарати, доставки), 27 560,00 (природен газ), 4 925,00 (вода), 96 471 лв (външни услуги), 228,00 лв (текущ ремонт), 1 679,00 лв (застраховки и такси).

Плувен комплекс – 12 432 лв (материали и препарати, доставки), 58 459,00 лв (природен газ), 16 032,00 лв (ел.енергия), 1 740 лв (вода), 3 173 лв (външни услуги), 1 498,20 лв (текущ ремонт), 2 580,00 лв (придобиване на ДМА).

Ледена пързалка – 2 800 лв (материали и препарати, доставки), 17 263,00 лв (природен газ), 3 086 лв (вода), 2 079 лв (външни услуги), 1 216 лв (текущ ремонт).

Зала „Георги Христов“ – 1 432 лв (материали и препарати, доставки),14 697 лв (природен газ), 6 460лв (ел.енергия), 1 124 (вода), 1 266 лв (външни услуги).

стадион „Христо Ботев“ – 2 449 лв (материали и препарати, доставки), 2 937 лв (природен газ), 1 908 лв (ел.енергия),6 505 лв (вода), 2 340 лв(гориво), 15 480лв (външни услуги), 792 лв (текущ ремонт), 747 лв (придобиване на ДМА).

Комплекс тнис кортове – 1 130лв (материали и препарати, доставки), 1 960 лв (природен газ), 880 лв (ел.енергия), 1 796лв (вода), 1 100 лв *гориво), 4 046 лв (външни услуги), 00 лв (текущ ремонт), лв (зстраховки и такси).

Помощен терен – лв (материали и препарати, доставки), лв (природен газ), лв (вода), лв (външни услуги), 166,40 лв (текущ ремонт).

Открит плувен басейн – 8 935лв (материали и препарати, доставки),1 991,36 лв (вода), 2 965 лв (външни услуги), 00 лв (текущ ремонт), лв (зстраховки и такси).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.