Общинските съветници в Ботевград не отмениха паркиране на МПС до 2,5 т върху тротоарите, но те са само на определените от Общината и обозначени с маркировка места

Наредба за изменение на Наредба 1 за поддържане и опазване  на обществения ред, общественото имущество и околна среда в община Ботевград бе внесена за втори път , след като на предходната сесия на Общински съвет-Ботевград през януари тя не бе приета.

На днешното заседание, което започна в 17.00ч, кметът на общината Иван Гавалюгов заяви, че тя отново се внася, поради необходимостта от синхронизиране на Наредбата със закона за движение по пътищата в частта възможност и ограничения за паркиране на тротоари, в частта отстъпка за предсрочно плащане на наложена глоба с фиш и в частта домуването на автомобилите и пътните превозни средства по улиците на територията община Ботевград. По думите му текста на сегашния текст на Наредба 1 дава възможност за субективно тълкуване на обстоятелството за принуждаване пешеходеца при  паркирането на тротоара да премине на пътното платно или не го принуждава. Според Гавалюгов няма ясни и точни параметри в Наредбата за разлика от разпоредбите на Закона за движение по пътищата, които казват, че с допуска паркиране върху тротоари там, където собственика е определил при условие, че разстоянието е не по-малко от 2 метра пред сграда и за автомобили с маса не повече от 2,5 тона.

Общинският съветник Цветан Миньовски за втори път се възпротиви на ограничението за масата на автомобилите, които могат да паркират и домуват пред домовете на собствениците им. Той  изрази опасение, че при другия кмет на общината спазването на Наредбата и конкретно изискването  за 2,5 т (включително товарни автомобили, трактори и  баничарки)  за домуване , може да бъде възприето по-различен начин от сегашния кмет. Той посочи, че собствениците на автомобили с маса  до 2,5 т също  си плащат данъците , и то с талона на колата. В отговор Гавалюгов попита Миньовски как предлага да регламентира Общината домуването на товарни автомобили, които извършват стопанска дейност – камиончета ,които прекарват дърва и пръст и са с маса до 3,5 тона или да продължават да задръстват улиците. Гавалюгов каза още, че не автомобилите с маса 2,5 тона са цел на общината за промяна на Наредба 1.

Общинският съветник Любчо Василев от МК ДИБО изрази подкрепата си към кмета Гавалюгов за ограничение паркирането на автомобили върху тротоарите, но изрази притеснение относно няколко неща: хаосът, който настъпи  от един месец . Според него първо трябва да се направи комисия, която да огледа натоварените централни улици на Ботевград и там да се направи така, че да има ред в паркирането и изказа мнение, че товарните автомобили не би трябвало да имат право да домуват и да паркират, а само да разтоварват.“Домуването на МПС-та и товаро-разтоварните дейности да бъдат така обозначени с маркировка, така че да не създават предпоставки за ПТП. Вие сте наясно ,ч е става лек слалом в улиците „Божко Божилов“ и „Хр.Ботев „ и т.н.“, заяви Василев. За по-тесните улици той предложи да минат на еднопосочно движение и там едната лента за движение да бъде обозначена за паркоместа. ‚Нека да направим така, че всички да бъдат доволни“, призова Василев.

Дамян Маринов, независим съветник, заяви че драмата не е за домуването на автомобилите , а за джиповете и бусчетата. Той заяви, че е било хубаво да се направи комисия, която като председател на Постоянната комисия по сигурност и обществен ред ще свика, за да могат по-нашироко и подробно да се обсъдят всички въпроси. Общинският съветник  постави въпроса за глобите от 70%, които се плащат , изисквани по административен път. „Това ще утежни ли събираемостта на глобите от гледна точка, когато Общински съвет намалява процента за отстъпката и по този начин по трудно се стимулират хората да си плащат глобите в определения срок за плащане на отстъпката. На следващо място Маринов  попита има ли вариант с решение на ОбС да се оставят 30-те % отстъпка, ако наистина Общината има голяма събираемост, при условие ако няма по-голяма събираемост при 70%. По този последен въпрос думата взе адв. Мария Накова подчерта, че изменението е в Закона за административните нарушения и наказания, която е от края на декември 2021г  и предвижда изменени по отношение за начина на установяване на административното нарушение. „В  този закон е предвидено 80% да може да бъде намалена наложената имуществена санкция  и тя да бъде платена в 14-дневен срок“ заяви адв. Накова. По думите й в сегашната Наредба е до 70% и Общински съвет-Ботевград трябва да се съобрази с по-висшестоящите актове.

„Да беше изготвена една предварителна схема, къде ще са разположени местата за паркиране и по какъв критерий , защото с тази Наредба ни предлагате да подпишем един празен чек“, заяви адв. Георги Донков, общински съветник от ПП ГЕРБ. Той изрази мнение, че едва ли някой е против сваляне на автомобилите от тротоарите. „Вярвам, че сте внесли докладната записка с най-благородно чувство, но внесохте тази докладна за втори път без никакви изменения и без поука защо Общински съвет не я гласува“, добави адв.  Донков.

Общинските съветници приеха изменението на Наредба 1 с изключение на т.1 в раздел  I (чл. 23 А), който се отменя с проекта за решение. Чл. 23  А  гласи,“ че по изключение се допуска престой и паркиране на пътни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от Община Ботевград и обозначени с вертикална и или хоризонтална пътна маркировка места , успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходците“. „За“ да отпадане този текст гласуваха 11 съветници, 4-ма бяха против и 10 се въздържаха.

1 thought on “Общинските съветници в Ботевград не отмениха паркиране на МПС до 2,5 т върху тротоарите, но те са само на определените от Общината и обозначени с маркировка места

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *