Предлагат отпускане на 25 хил. лв. за отстраняване на поражения на крепостта „Боженишки Урвич“

В общинска администрация Ботевград е постъпила докладна записка от Рени Петрова – директор на Исторически музей – Ботевград, с което уведомява за идентифицирани иманярски интервенции на територията на Средновековна крепост „Боженишки Урвич“, с. Боженица, община Ботевград. От съдържанието на докладната записка, ведно с приложения снимков материал, се разбира, че нанесените щети върху градежите на две от кулите са предпоставка в промяна в здравината на стените. Това освен вредно за извършената реставрация и консервация на крепостните градежи и компрометиране на обект с национално значение, какъвто e този паметник, е изключително опасно за туристи и посетители.

В докладната записка е аргументирана необходимостта да се отстранят нанесените поражения на територията на крепостното съоръжение, да се извърши подсилване, подзиждане на трасетата за зидовете, както и да се организира събиране и обработване на движимия материал, оказал се разхвърлян по алеите след иманярските изкопни дейности.

Предложението да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на Община Ботевград на Исторически музей- гр. Ботевград за отстраняване на нанесените поражения на територията на Средновековна крепост „Боженишки Урвич“, с. Боженица, община Ботевград ще бъде гласувано на редовната сесия на Общински съвет – Ботевград на 25 май.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *