Общинските съветници в Ботевград отложиха разрешението за изработване на нов устройствен план на находище „Скравена“

Отложена за разглеждане бе Докладна записка във връзка с предварително съгласие за промяна предназначението на поземлени имоти относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства – варовици от находище „Скравена“. Заявлението е подадено от фирма „Витез Проспект“ АД, която експлоатира находището. Договорът за концесия е  от 8 декември 2004, когато името й бе „Автомагистрали Хемус“ АД. Общата площ на имотите, подлежащи на промяна на предназначението им е над 415 дка.

Докладната записка не е подкрепена от Постоянните комисии по „Местно самоуправление и законност и „Териториално развитие и екология“. Общинският съветник от Скравена Цветан Миньовски заяви, че в селото има брожение сред населението по въпроса с кариерата и направи предложение Докладната записка да се оттегли. „ Мисля, че трябва да се направи едно Общо събрание, с присъствието на фирма „Витез Проспект“ АД  и кмета,  и да намерим разумното решение , за да не сме ние потърпевши, живеещите в Скравена. Хората не знаят за какво става въпрос и негодуват, че са в неведение“.

Председателят на Общински съвет, д-р Илин Черняшки, заяви, че докладната е внесена за разглеждане и подлежи на обсъждане, поради което не може да бъде оттеглена.

Проект за рекултивация на кариерата има и той се изпълнява след приключване на договора за концесия. Това зави Христин Савов, изпълнителен директор на фирма „Витез Проспект“ АД , в отговор на запитване на Цветан Цолов има ли проект за рекултивация. В хода на дебатите той обясни, че фирмата- концесионер отделя крупна сума, която внася по сметка на Министерството на енергетиката, която обезпечава рекултивацията на кариерата.

„Процедурата, която трябва да извършим е изцяло законосъобразна и прозрачна, то няма варианти да не е. Притесненията на обществото в Скравена са класически, защото става дума за запрашеност и взривоопасни дейности. Смятам, че опасенията на хората мога да се разсеят, като се монтира уреди от независим орган, без да знаем ние, които да измерват нива на  запрашеност, шум, изгорели газове  и сеизмика в селото. Направили сме сеизмични измервания в радиус от 500 м от кариерата и показанията са, че сме в норма. Хората едва ли ще се съгласят с нашите замервания, така че техните опасения могат да се разсеят само така.“, заяви г-н Савов и добави, че е  готов да отговори на обществения интерес, след като бъде изработен новия Подробен устройствен план за промяна предназначението на земите.

Променя ли се територията на вашата фирма и тези земедеслки имоти, които са заложени ли е границата, попадаща в клаузите на  новия договор за концесия? , попита д-р Веселка Златева от БСП. Това се определя в концесионния договор от 2004г. , отговори Христин Савово. “Както е видимо от пътя как се развива кариерата, тя се развива дори с по-бавни темпове, защото нямаме големи проекти. Ние в  момента работим на около една трета от концесионната площ. За мен лично в следващите десет години ще усвоим не повече от 5-6 декара“, обясни Савов. 

Общинският съветник от Скравена Мартин Василев попита фирмата ще разширява ли обхвата на концесията на кариерата, защото по негови изчисления има около 300 дка разширяване в страни, където попада в имоти, някои от тях по чл.19.Той попита колко са декарите  на кариерата по първоначалнта концесия. „Описани са всички имоти, но не е засегната цялата им площ, отговори Савов.

„Населението е притеснено, защото заявлението за изменение на ПУП е подадено януари 2023г. Никой към нас в Кметството не се е обърнал. Хората негодуват, искат подписка да правят“, заяви кметът на село Скравена Методи Драганов.В отговор Христин Савово, заяви:“Аз лично проведох съвместен разговор с Вас преди повече от година и обсъждахме с техничката с каква документация разполага Кметството. Техничката потвърди, че при Вас няма документация. Впоследствие даже заяви, че била крита от предишни собственици. Аз впоследствие изпратих концесионен договор, проекти и т.н. – абсолютно прозрачно. Това дали е уведомено населението, не знам, ние спазваме закона. Ние спазваме закона и повярвайте ми, не се притесняваме от това дали населението е уведомено, или не. И моля да си признаем, че сме абсолютно открити, откакто има нов собственик на това находище. Най-учтиво и приятелски Ви моля, да си признаем това, защото  започвам да се обърквам. Ако желаете занапред за всяко наше действие, е ви изпращаме писмо.

В края на обсъждане на Докладната записка, общинският съветник Тихомир Найденов направи процедурно предложение да се отложи приемането й. „Считам, че трябва да се направи обществено обсъждане и ние, като общински съветници, знаем настроението и мнението на хората и е редно да отговорим на техните въпроси“. Предложението беше прието с гласовете на 18 съветници, 5-ма се въздържаха и един бе против. Заседанието на Общински съвет се състоя в Пенсионерския клуб на село Литаково.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *