Внесено е проектно предложение за възстановяване на старата водоснабдителна система между Ботевград и Скравена

След близо месец и половина на проведени срещи с кметове, кметски наместници и общински съветници областният управител на Софийска област Иван Иванов днес проведе пресконференция с медиите от София и София област. Глобално проблемите в общините могат да се обединят в три сектора, подчерта Иванов. Като пръв проблем определи състоянието  на ВиК сектора, на следващо -пътищата, особено в малките населени места, както и екологични проблеми, особено в района на Средногорието. Досега областният управител е посетил общините Правец, Сливница, Челопеч, Драгоман, Ботевград , а утре ще посети Костинброд. В понеделник предстои да осъществи посещение в град Пирдоп. „Това не означава, че останалите кметове не съм се виждал. Но моето верую е, че трябва да се отиде на място и да се разговаря с хората“, добави областният управител. Всички въпроси, касаещи лошото състояние на пътищата, г-н Иванов е поставил пред директора на АПИ- г-н Румен Сечански.

На пресконференцията бе предоставена думата на Никола Нитов – директор на ВиК -София област, който взе отношение по въпросите, засягащи ВиК сектора. По думите му ВиК асоциацията обслужва 18 града и 265 села, експлоатира 656 водоизточника на територията на Софийска област и обслужва 1 299 км външни водопроводи и 2 333 км вътрешна водопроводна мрежа в населените места. Към момента се използват 114 помпени станции, 427 резервоара и 7 пречиствателни станции за отпадни води. По думите му проблемите в Софийска област са от старата водопреносна мрежа, която е градена преди 60-70 години от азбесто-циментови тръби. ВиК-София област има внесен Бизнес план за периода 2022-2026г в Комисията за енергийно и водно регулиране. В Бизнес плана е заложена инвестиционна програма за подмяна и ремонт на съоръженията на ВиК асоциацията. „Имаме възможност чрез Българския ВиК холдинг дас кандидатстваме за изпълнение на проекти за областта и ние сме направили няколко искания“, заяви Никола Нитов. По думите му  част от  тези проекти са за с.Искрец  – АПИ да ремонтират пътя от Бучин проход до Своге. Останалите три идейни предложения, се отнасят за ВиК сектора. Първият, до  голяма степен би решил водните проблеми на град Самоков – за ремонт на водопровода от водохващане „Пукната скала“ , което може да дава вода 120 л/сек. Второто предложение до холдинга е да бъде възстановена старата водоснабдителна система на Ботевград  – от подземни водоизточници, които се намират на територията между Ботевград и с.Скравена и да бъдат възстановени помпените станции за Ботевград. „Направени са проучвания, според които града може да се снабди с вода около 120л/сек.“, добави Нитов. Третото идейно предложение е свързано за изграждане на фотоволтаици около основните помпени станции и съоръжения в областта.

Дали ВиК-София област ще помогне за решаване на проблема с ниското налягане на водата в други две големи села на община Ботевград – Трудовец и Врачеш, чрез проектното предложение до холдинга за възстановяване на старата водоснабдителна система между  Ботевград  и с.Скравена и помпените станции за Ботевград? Отговорът на шефът на областното ВиК можете да проследите във видеоматериала.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.